عکس روابط عمومي
آزمون الكترونيكي دوره HSE ويژه مديران شركت فرآيند پژوهان گيتي دراين مركز آموزش الكترنيكي
از روابط عمومي در جمعه، 11 تیر 1395، 6:44 ظ.ب
 

با توجه به برگزاري مكرر دوره هاي HSE ويژه مديران توسط شركت فرآيندپژوهان گيتي و استقبال علاقمندان ، آزمون الكترونيكي اين دوره نيزطراحي و قابل استفاده گرديد .علاقمندان جهت ثبت نام در اين آزمون مي توانند با دفتر اين شركت تماس حاصل نموده و يا با آدرس پست الكترونيكي مركز اموزش الكترونيكي اين شركت مكاتبه نمايند .

دسترسي سريع به آْزمون الكترونيكي HSE مديران