عکس روابط عمومي
ارائه كارگاه آموزشي HSE ويژه مديران پروژه هاي بزرگ عمراني و نفتي توسط شركت فرآيند پژوهان گيتي
از روابط عمومي در سه شنبه، 4 شهریور 1393، 9:18 ظ.ق
 

نگرش تئوري و غير عملياتي برخي از بزرگورارن و خدمت گذارن عرصه سلامت ، ايمني و محيط زيست (HSE) باعث شده تا بسياري از مديران به محض شنيدن نام HSE به ديده امري تزئيني و حتي دست و پاگير به آن بنگرند . آنچه كه رسالت اصلي مديران و كارشناسان و سيستم مديريت و اجراي HSE است همانا صيانت از ارزش ها و دارايي هاي سازمان و جامعه و ارتقا سطح نگاهداشت آنهاست و عدم رعايت آن هزينه هاي سنگيني را بر ذينفعان تحميل خواهد نمود . در اين دوره كوتاه سعي خواهد شد تا مديران پروژه هاي عمراني و نفتي با مقوله HSE و اقتصاد آن و هزينه ها و سودهاي مترتب بر رعايت و يا عدم رعايت آن به شكلي ملموس و بي تكلف آشنا شوند . اين كارگاه در اولين همايش بين المللي HSE در پروژه هاي عمراني ، معدن و نفت وگاز در تاريخ 26 شهريور ماه اسل جاري توسط جناب آقاي مهندس ياري ارائه خواهد شد و لينك دسترسي به آن در ذيل اين خبر آمده است .

كارگاه HSE ويژه مديران پروژه هاي بزرگ عمراني و نفتي