عکس روابط عمومي
حضور شركت فرآيند پژوهان گيتي در اولين همايش بين المللي HSE در پروژه هاي عمرني ، معدن و نفت و گاز
از روابط عمومي در پنج شنبه، 30 مرداد 1393، 8:38 ظ.ق
 

با توجه به برگزاري اولين همايش بين المللي HSE  در پروژه هاي عمراني ، معدن و نفت و گاز و رايزني هاي انجام شده فيمابين مديران FPG و برگزاركنندگان اين همايش ،مقرر شد تا اين شركت در همايش حضور پيدا نمايد .در صورت ارائه آموزشهاي الكترونيكي از اين مركز در همايش ،اخبار تكميلي به اطلاع علاقمندان خواهد رسيد.

لينك دسترسي به همايش : www.hsec1.ir