با توجه به نياز مهندسين و دانشجويان فرآيند به مبحث شبيه سازي فرآيندهاي صنايع فرآيندي نظير نفت؛ گاز و پتروشيمي ، علاقمندان مي توانند بخشهايي از دوره آموزشي ASPEN HYSYS DYNAMIC MODELING را در اين درس فراگيرند .در اين دوره كوتاه مدت، اهم موارد `شبيه سازي ديناميكي  به فراگيران انتقال داده خواهد شد كه تا اطلاع بعدي مركز آموزش الكترونيكي فرآيندپژوهان گيتي ، استفاده از اين دوره آموزشي رايگان خواهد بود .براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت