در اين دوره كوتاه مدت، اهم موارد فرهنگ سلامت، ايمني و محيط زيست(HSE) به فراگيران انتقال داده خواهد شد كه تا اطلاع بعدي مركز آموزش الكترونيكي فرآيند پژوهان گيتي ، استفاده از اين دوره آموزشي رايگان خواهد بود . براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت