در اين دوره كوتاه مدت، اهم موارد ايمني برق عمومي بر اساس OSHA به فراگيران انتقال داده خواهد شد كه تا اطلاع بعدي مركز آموزش الكترونيكي فرآيندپژوهان گيتي ، استفاده از اين دوره آموزشي رايگان خواهد بود .براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت