از جمله زير مجموعه هاي اين بخش مي توان به دوره هاي آموزشي نرم افزارهاي تخصصي و نيز ارتقا توان مهندسين در محاسبات و نگرش تخصصي دانست . گروه نفت ، گاز و پتروشيمي از جمله گروههاي مهم و فعال اين بخش به شمار مي رود .گروههاي زير را مي توان از جمله زير مجموعه هاي بخش فني و مهندسي دانست.

  • نفت ، گاز و پتروشيمي
  • مهندسي مكانيك
  • مهندسي عمران
  • مهندسي صنايع
  • مهندسي اكترونيك و كنترل
  • و ...

http://ts3.mm.bing.net/th?id=H.4834467946235206&pid=15.1

در اين دوره كوتاه فراگيران با چكيده اي از مطالب پر كاربرد و پايه اي طراحي مبدلهاي حرارتي و كدها و استانداردهاي مربوطه آشنا خواهند شد .