دوره هاي آموزشي مرتبط با زير گروههاي ذيل:

  • HSE تخصصي نظير:HSE  ويژه پيمانكاران ، كار در ارتفاع ، ايمني جوش كاري و برش كاري ،فرماندهي حريق، ايمني برق و ....
  • دوره هاي مديريتي HSE نظير HSE براي مديران غير HSE و ....
  • پدافند غير عامل و مديرت بحران
  • و...

اين دوره براي ارتقا سطح فرهنگ ايمني در بين مهندسين دخيل در ساخت و سازها و اعضاي محترم نظام مهندسي ساختمان طراحي گرديده است .

فعالیت های ساختمانی و عمرانی یکی از پرحادثه ترین فعالیت هاست که گريزي از آن نيست و سالانه  هزاران نفر در سراسر جهان بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می دهند . با توجه به حجم بالاي اين فعاليت ها در كشور ، مركز آموزش الكترونيكي فرآيند پژوهان گيتي (LMSFPG)  اقدام به ارائه  دوره مقدماتي ايمني فعاليت هاي ساختماني نموده است .

ايمني حريق عمومي برگرفته از دوره هاي آموزشي شركت فرآيند پژوهان گيتي

به طورکلی می‌توان گفت که بهداشت حرفه‌ای علمی چند رشته‌ای بوده وترکیبی از علوم پزشکی ومهندسی می‌باشد. یکی ازبرنامه‌های اصلی بهداشت حرفه‌ای، مطالعهٔ شرایط نامناسب محیط کار یابه عبارتی بررسی وارزیابی عوامل زیان آورمحیط کار می‌باشد، که این عوامل خودبه پنج دسته تقسیم می‌شوند:

  1. عوامل زیان آور فیزیکی محیط کارشامل سروصدا_ گرماورطوبت_ سرما_ ارتعاش_ فشار (کمبودوافزایش فشار)- روشنایی (کمبودوافزایش نور)- اشعهٔ مادون قرمز_ اشعهٔ ماورائ بنفش- اشعه‌های یونیزان- الکتریسیته
  2. عوامل زیان آورشیمیایی محیط کارمانندگازها، بخارات، دودودمه،گردوغبار،اسیدهاوبازها، فلزات و...
  3. عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کارشامل ویروس‌ها،قارچ‌ها،انگل‌ها،باکتری‌ها، ریکتزیاها
  4. عوامل زیان آورمکانیکی وارگونومیک محیط کار، شامل: پوزیشن‌های نامناسب بدن حین کار، بلندکردن وحمل باربیش ازخدمجاز، سطوح کارشامل میز، صندلی، ابزارآلات مورد استفاده، تجهیزاتی که مناسب طراحی نشده باشندو......
  5. عوامل زیان آور روحی وروانی محیط کارمانندروابط کارگرباکارفرما، همکاران، زیردستان،_تشویق‌ها وتنبیه ها_ارتقاء شغلی، رضایت شغلی و...

چنانچه هریک ازعوامل یادشدهٔ فوق ازحدتحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد، عوارض وآسیب‌هایی راایجادخواهدنمود. دربهداشت حرفه‌ای عمده کوشش‌ها برشناسایی این عوامل، اندازه گیری ودرصورت نیاز کنترل آنها متمرکزاست.

در اين دوره كوتاه مدت، اهم موارد فرهنگ سلامت، ايمني و محيط زيست(HSE) به فراگيران انتقال داده خواهد شد كه تا اطلاع بعدي مركز آموزش الكترونيكي فرآيند پژوهان گيتي ، استفاده از اين دوره آموزشي رايگان خواهد بود . براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت

در اين دوره كوتاه مدت، اهم موارد ايمني برق عمومي بر اساس OSHA به فراگيران انتقال داده خواهد شد كه تا اطلاع بعدي مركز آموزش الكترونيكي فرآيندپژوهان گيتي ، استفاده از اين دوره آموزشي رايگان خواهد بود .براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت