با عنايت به وسعت دوره هاي مرتبط و اخصاصي مبحث نفت ، گاز و پتروشيمي ، دوره هاي آموزشي اين بخش در گروه جداگانه اي به همين نام ارائه خواهندشد كه در گروههاي مختلف و به صورت نرم افزارها و دوره هاي طراحي و اصول و تئوري و ... خواهند بود .

 • گروه فرآيند
  • اصولPFDو P&ID
  • [جداكننده ها و برج ها
  • نرم افزارASPEN HYSYS در سطوح استاتيك و ديناميك
  • نرم افزارASPEN PLUS در سطوح استاتيك و ديناميك
  • نرم افزارهاي FLARE TOT, FLARE SIM , ...
 • گروه پايپينگ و مكانيك
  • دوره هاي كده و استانداردهاي مرتبط
  • نرم افزار PDMS
  • نرم افزارCaesarII
  • نرم افزار PVELITE
  •  و..
 • گروه ابزار دقيق
  • نرم افزار Intools
  • و ..
 • گروه ايمني
  • نرم افزار PHAST
  • PSMو...
 • و...

http://ts4.mm.bing.net/th?id=H.4585651926927647&pid=15.1http://aaxaltraining.com/sites/default/files/banner/oil-gas-riser.jpg

 

قابليت هاي اكتسابي پس از طي دوره:

فهم مباني اصلي ديناميك و كنترل فرايند در سيستم هاي فرآيندي نظير صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، تشخيص وشناسايي نيازبه سيستم كنترل و انتخاب گونه هاي كنترلر هايي كه در واحد مربوطه نياز هستند .

يكي از مهارتهاي اوليه براي تمامي افرادي كه در بخش هاي مختلف صنايع نفت،گاز پتروشيمي و پالايش مشغول به كار هستند ، توانايي درك ، تجزيه و تحليل و حتي توسعه نقشه هاي فرآيندي است كه به اختصار مي توان به برخي از آنها نظير:BFD,PFDو P&ID اشاره نمود . در اين دوره ضمن آشنا سازي مخاطبين با اين مضامين و مدارك مهندسي به بررسي شرايط برخي تجهيزات پركاربرد در فرآيندهاي اين صنايع به عنوان مثال پرداخته خواهد شد .

با توجه به حجم بالاي اين دوره و امكان بروز مشكل براي فراگيران در حين استفاده از درس، اين دوره به زيربخش هاي ذيل تقسيم شده است.

                                                                                          

با توجه به نياز مهندسين و دانشجويان فرآيند به مبحث شبيه سازي فرآيندهاي صنايع فرآيندي نظير نفت؛ گاز و پتروشيمي ، علاقمندان مي توانند بخشهايي از دوره آموزشي ASPEN HYSYS DYNAMIC MODELING را در اين درس فراگيرند .در اين دوره كوتاه مدت، اهم موارد `شبيه سازي ديناميكي  به فراگيران انتقال داده خواهد شد كه تا اطلاع بعدي مركز آموزش الكترونيكي فرآيندپژوهان گيتي ، استفاده از اين دوره آموزشي رايگان خواهد بود .براي دريافت رمز عبور با دفتر آموزش تماس حاصل فرموده و يا درخواست خود را به يكي از اين آدرس ها ارسال فرماييد .

info@lmsfpg.ir

info@fpg.ir

infofpg@yahoo.com

.خارج نماييدBlock popupsنكته مهم : لطفا در هنگام شروع به مرور دوره ، مرورگر خود را از حالت